Teplovzdušné sluneční kolektory

Teplovzdušné sluneční kolektory

Dalším typem slunečních kolektorů jsou teplovzdušné sluneční kolektory.  Jde o typ kolektorů, který má široký záběr možností využití. Například je vhodné jej použít k ohřevu teplé užitkové vody.

Jiný způsob jejich využití je přitápění v objektech v přechodných obdobích. Není žádný problém je používat i v kombinaci s běžným ústředním topením nebo elektrickým přímotopným vytápěním. Velmi dobré  je zejména jejich využití k vysoušení budov. A to jak kamenných budov, tak i chalup, chat, hospodářských stavení či jiných budov, ve kterých je chladno. Využít je můžete také k přitápění skleníků. Teplovzdušné sluneční kolektory je možné také využít k dosušení pícnin. Stačí k tomu jen zapojit několik kolektorů.

Abychom dosáhli co největšího efektu, je nutné, aby kolektory byly správně umístěny. Proto se umísťují na jižní nebo jihozápadní část střechy nebo nad střešní plášť. Vstupní a výstupní hrdla jsou pak vedeny do temperovaného prostoru. Temperovaný prostor je uzavřený prostor, který neslouží k pobytu osob, ale prostor,ve  kterém je v zimních měsících teplota vzduchu schválně nižší, a to výrazně, než v navazujícím prostoru a vyšší než teplota venkovní. U vstupního hrdla si můžete všimnout, že je zde  umístěna ventilační jednotka spolu s ventilátorem. Ten je ovládán termostatem.

Tento typ solárních kolektorů dosahuje účinku s využitím skleníkového efektu. Co si pod tím přesně představit?  Potrubí s teplonosným médiem je uloženo v tělese panelu a sluneční záření k němu proniká skrz kryt.  Za teplonosné médium je můžete považovat vzduch. Vyrobené teplo se dále využívá k ohřívání vzduchu v uzavřeném systému.

Jistě  vás také zajímá, jak vysokou účinnost tyto solární kolektory mají. Zejména v letním období je účinnost vysoká. V zimě mají tyto kolektory minimální efekt a naopak, v letním období  mají nadbytečný výkon .

O webu

Naše webová stránka je věnována slunečným kolektorům. Poskytneme vám základní informace týkající se této problematiky. Na těchto internetových stránkách získáte potřebné znalosti k tomu, abyste se rozhodli, zda je vhodné si sluneční kolektory pořídit. Zjistíte, co je nutné si před zakoupením uvědomit. Dále se zde dozvíte, jaké typy solárních kolektorů jsou nejvhodnější a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Pokud vás zajímají právě tyto informace, podívejte se na naše internetové stránky.

Stránky webu