Fotovoltaické sluneční kolektory

Fotovoltaické sluneční kolektory

Posledním typem slunečních kolektorů o kterých se zmíníme, jsou fotovoltaické sluneční kolektory. Jejich hlavním úkolem je přeměna energie slunečního záření na elektrikou energii. Energii, kterou získáme ze slunečního záření, je možné ihned spotřebovat, nebo uložit na budoucí potřebu. A kde se energie dá uskladnit? Odpověď je snadná. Do akumulátoru.

Tyto kolektory jsou alternativním zdrojem a jsou šetrné k životnímu prostřední. To je jen pár předností těchto slunečních kolektorů. Dále se mohou pochlubit také spolehlivostí, nízkými provozními náklady a minimálními nároky na údržbu. Jsou vhodné zejména do oblastí, kde je problematická dodávka elektrické energie. Například se jedná o chaty, chalupy, rekreační objekty, karavany nebo třeba jachty. Další nespornou výhodou je, že fotovoltaické sluneční kolektory nemají téměř žádné nároky na obsluhu.

Základním prvkem u těchto kolektorů jsou fotovoltaické články. Fotovoltaický článek je malá plochá polovodičová součástka, kde se uvolňují elektrony při dopadu slunečních paprsků. Elektrická energie je pak odváděna ze solárních článků přes regulátor do akumulátoru a následně do spotřebiče nebo do  rozvodné sítě.             

K velmi oblíbeným patří fotovoltaické články na bázi křemíku. Podle typu solárních článků je možné sluneční kolektory a také panely rozdělit na:

  • monokrystalické kolektory – jedná se o kolektory, které se skládají pouze z jednoho krystalu
  • polykrystalické kolektory – kolektory se skládají z mnoha různě orientovaných krystalů
  • amorfní kolektory – kde základnu tvoří amorfní křemíková vrstva

O webu

Naše webová stránka je věnována slunečným kolektorům. Poskytneme vám základní informace týkající se této problematiky. Na těchto internetových stránkách získáte potřebné znalosti k tomu, abyste se rozhodli, zda je vhodné si sluneční kolektory pořídit. Zjistíte, co je nutné si před zakoupením uvědomit. Dále se zde dozvíte, jaké typy solárních kolektorů jsou nejvhodnější a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Pokud vás zajímají právě tyto informace, podívejte se na naše internetové stránky.

Stránky webu