Sluneční kolektory

Sluneční kolektory

Sluneční kolektory jsou velmi chytrá a šikovná zařízení, která slouží k přetváření slunečního záření na teplo. A jak vlastně sluneční kolektory fungují? Jejich princip je velice jednoduchý. Pracují totiž stejně jako skleníky. Teplo, které je vytvořeno slunečním zářením, se zachytává většinou pod skleněný kryt v absorbéru. Kryty musí splňovat jednu podmínku. A tou je průsvitnost. V absorbéru se teplo dále ohřívá a vzniklé teplo se pak odvádí do teplonosného média. Teplonosných médií je několik. Může jimi být voda, vzduch či olej. Absorbér má tmavou barvu. Pomocí něho se odráží kolem 10% dopadajícího slunečního záření. Některé typy slunečních kolektorů jsou pokryty selektivním nátěrem. Díky němu se snižují úniky tepla z absorbéru a jeho trvanlivost je také mnohem vyšší.

Sluneční kolektory je se všeobecně dělí do 3 následujících skupin:

  • kapalinové
  • vzduchové
  • fotovoltaické.

Více se o jednotlivých typech dozvíte na následujících stránkách.

Jak již bylo výše zmíněno, součástí slunečních kolektorů je také absorbér. A co to vlastně je? Terminologie absorbér označuje za zařízení, které slouží k pohlcování plynů v kapalině. Nejčastěji bývají vyrobeny z mědi nebo hliníku. Lepší a také kvalitnější je bezpochyby měděné provedení. A to proto, že lépe vede teplo a méně koroduje, než-li hliník. Jedinou jeho nevýhodou, oproti hliníku, je jeho vysoká cena. Jako izolace se nejčastěji používá skleněná vata. Můžete se ale také setkat s vakuem nebo s jinou formou PU. Vana absorbéru je vyrobena například z hliníku, dřeva, plastu či železa.

O webu

Naše webová stránka je věnována slunečným kolektorům. Poskytneme vám základní informace týkající se této problematiky. Na těchto internetových stránkách získáte potřebné znalosti k tomu, abyste se rozhodli, zda je vhodné si sluneční kolektory pořídit. Zjistíte, co je nutné si před zakoupením uvědomit. Dále se zde dozvíte, jaké typy solárních kolektorů jsou nejvhodnější a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Pokud vás zajímají právě tyto informace, podívejte se na naše internetové stránky.

Stránky webu