Kapalinové sluneční kolektory

Kapalinové sluneční kolektory

Kapalinové sluneční kolektory patří k nejvíce využívaným typům slunečních kolektorů. Největší využití mají pro ohřev teplé vody. Pomocí těchto kolektorů se ročně ušetří až 80 % nákladů na ohřev teplé užitkové vody a kolem 40% nákladů na topení.  V posledních letech se stále více používají k ohřevu vody v bazénu.

Kapalinové sluneční kolektory jsou v České republice velmi oblíbeným sortimentem. Tyto kolektory totiž mají absorpční vrstvu. Díky ní jsou schopny zachytit více slunečního záření. Dokáží  také zachytit difuzní záření. Jestli nevíte, co je difuzní záření, tak tady je odpověď na vaši otázku. Difuzní záření je záření, které je rozptýlené v atmosféře. Jde o záření, které vzniklo odrazem slunečního záření.

Kapalinové solární kolektory pohlcují sluneční záření  přes skleněnou plochu či trubici. Teplo, které zde vznikne je odnímáno z absorbéru kapalinou. Proto jsou tyto kolektory označované jako kapalinové. Teplonosným médiem je zde právě kapalina, která získanou energii dále předává systému, který v budově slouží k topení a ohřevu teplé užitkové vody.

Kapalinové sluneční kolektory si můžete pořídit také ve vakuové variantě. Zde je totiž riziko ztrát, které je způsobeno vnějšími vlivy, podstatně menší. Kolem absorbéru s kapalným teplonosným médiem je odčerpáván vzduch a díky tomu kapalinové kolektory pracují velmi dobře a efektivně jak v teplých, tak i v chladných měsících. Za teplonosnou látku  zde můžeme považovat vodu, nemrznoucí směs nebo třeba olej.

O webu

Naše webová stránka je věnována slunečným kolektorům. Poskytneme vám základní informace týkající se této problematiky. Na těchto internetových stránkách získáte potřebné znalosti k tomu, abyste se rozhodli, zda je vhodné si sluneční kolektory pořídit. Zjistíte, co je nutné si před zakoupením uvědomit. Dále se zde dozvíte, jaké typy solárních kolektorů jsou nejvhodnější a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Pokud vás zajímají právě tyto informace, podívejte se na naše internetové stránky.

Stránky webu