Sluneční kolektory

Sluneční kolektory jsou zařízení, které slouží k přeměně sluneční energie na energii tepelnou. Jedná se o ekologický způsob výroby tepla.

Kapalinové sluneční kolektory

Kapalinové sluneční kolektory patří v České republice oblíbeným typem kolektorů. Teplonosným médiem je zde kapalina.

Teplovzdušné sluneční kolektory

Teplovzdušné kolektory mají široký záběr využití. Jsou vhodné k ohřevu teplé užitkové vody, nebo k dosušení pícnin.

Fotovoltaické sluneční kolektory

Fotovoltaické sluneční kolektory jsou vhodné zejména do oblastí, kde je obtížné získat elektrickou energii. Oblíbené jsou tyto kolektory na bázi křemíku.

Na co se zaměřit

Uvažujete-li o pořízení slunečních kolektorů musíte si rozmyslet, k jakému účelu jej budete využívat, kam jej umístíte, jestli máte dostatek místa, atp.

Sluneční kolektory

Sluneční kolektory jsou zařízení, prostřednictvím kterých získáváme ze slunečního záření tepelnou energii. Tyto sluneční kolektory jsou velmi šikovná zařízení, která pohlcují sluneční záření, jež následně přeměňují na teplo, které se dále akumulují ve vodě nebo vzduchu. Sluneční kolektory pracují na bázi skleníku. Velmi důležitou součástí kolektorů je také absorbér. V absorbéru se teplo dále ohřívá a pak se odvádí do teplonosného média. Sluneční kolektory je možné rozdělit na kapalinové, vzduchové nebo fotovoltaické.

Před zakoupením slunečních kolektorů je nutné si ujasnit pár podstatných věcí. Sluneční kolektory nejsou zrovna levnou záležitostí, proto musíte být při rozhodování velmi rozvážní. Musíte si uvědomit, jestli máte potřebnou plochu k umístění solárních kolektorů. K čemu daný kolektor budete využívat, zda k přitápění nebo k ohřevu vody. Musíte si odpověď na otázku, zda budete sluneční kolektory využívat celý rok. Jakou máte představu o ceně a kolik máte v plánu maximálně do kolektoru investovat. To a další věci mají podstatný vliv, zda si solární kolektory pořídit či nikoliv, a jak a k čemu budou využívány.

Kapalinové sluneční kolektory patří mezi nejoblíbenější typy. Používají se zejména k ohřevu teplé užitkové vody. V posledních několika letech se stále více používají také pro ohřev vody v bazénu. Tyto kolektory pohlcují sluneční záření přes skleněnou trubici. Vzniklé teplo je dále odnímáno z absorbéru kapalinou. Proto jsou tyto kolektory označované jako kapalinové. Sluneční kolektory je možné pořídit i ve vakuové variantě. Díky vakuu, které vznikne mezi dvěma skleněnými trubicemi, dochází k menším tepelným ztrátám.

Teplovzdušné sluneční kolektory můžete využít pro různé účely. Vhodné jsou zejména k přitápění skleníků, vytápění budov, chalup nebo chat. Účinnost těchto kolektorů je především v letních období velmi vysoká. V zimně mají naopak tyto kolektory minimální efekt. Teplonosným médiem je tady vzduch. Výstupní a vstupní hrdla kolektoru vedou do temperovaného prostoru, což je uzavřený prostor, kde je teplota vzduchu nižší než v prostoru venkovním.

Posledním typem slunečních kolektorů jsou fotovoltaické solární kolektory. Tyto kolektory jsou šetrné k životnímu prostředí. Tento typ kolektorů je vhodný zejména do oblastí, kde není pravidelný přísun elektrické energie. K jejich výhodám patří například spolehlivost, nízké nároky na obsluhu nebo nízké provozní náklady. Fotovoltaickým článkem je malá plochá součástka, při které se při dopadu slunečních paprsků uvolňují elektrony. Fotovoltaické kolektory můžeme dále dělit na monokrystalické, polykrystalické a amorfní kolektory.

O webu

Naše webová stránka je věnována slunečným kolektorům. Poskytneme vám základní informace týkající se této problematiky. Na těchto internetových stránkách získáte potřebné znalosti k tomu, abyste se rozhodli, zda je vhodné si sluneční kolektory pořídit. Zjistíte, co je nutné si před zakoupením uvědomit. Dále se zde dozvíte, jaké typy solárních kolektorů jsou nejvhodnější a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Pokud vás zajímají právě tyto informace, podívejte se na naše internetové stránky.